Căn hộ 3 phòng ngủ được ký hiệu B bao gồm các căn hộ B2, B5, B6, B10 và B11